آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | یاسمن خالقی | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

یاسمن خالقیهستم.

نقاش

بیشتر درباره من بدانید

در این نقطه که ایستاده‌ام، بیشترین چیزی که می‌توانم بگویم این است که در جست‌و‌جوی روابط و نشانه‌ام. بین من و ما و همه چیز. چه در فرم، چه در معنا.

آثار یاسمن خالقی در آرت یونیتی

بدون عنوانبدون عنوان

23x34 سانتی متر

2,000,000 تومان
بدون عنوان
جهت نمایش
بدون عنوان

20x27.5 سانتی متر

جهت نمایش
میز زردمیز زرد

60x80 سانتی متر

3,000,000 تومان
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

50x40 سانتی متر

فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی
فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی

90x80 سانتی متر

فروخته شده است
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

50x40 سانتی متر

فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی
فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی

100x70 سانتی متر

فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی
فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی

79x101 سانتی متر

فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی
فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی

100x70 سانتی متر

فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی
فروخته شده است
از مجموعه اتاق آبی

100x70 سانتی متر

فروخته شده است