آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | سندس حمیدیان | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

سندس حمیدیانهستم.

نقاش

قم - 1369

بیشتر درباره من بدانید

پی بردن به مفهوم مرگ مهمترین اندوخته‌ای است که در زیست هنرمندانه من رخ داده.

آثار سندس حمیدیان در آرت یونیتی

کمال مطلوب
جهت نمایش
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

جهت نمایش
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

20x20 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

47.5x27 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

38x54.5 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

14x22 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

فروخته شده است
کمال مطلوب
فروخته شده است
کمال مطلوب

22x14 سانتی متر

فروخته شده است