آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | سها کبیری | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

سها کبیریهستم.

نقاش

تهران - 1363

بیشتر درباره من بدانید

کنجکاوی چشم‌هایم نسبت به من، انسان و بدن؛ ،گاه در یقین و گاه در استیصال؛ برای شناخت هر آن چیزی که "خودش" را برای خودش به تعریفی برساند.