آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | شقایق مشهدی مهدی | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

شقایق مشهدی مهدیهستم.

نقاش

بیشتر درباره من بدانید

نقاشی کشف درون یک انسان است. این هدیه‌ی الهی با خوب دیدن و به انجام رساندن، بهشت را برایم تداعی می‌کند. و سرآغاز این تداعی قرین لحظه‌ای است که قلم‌موی خود را در روح خود فرو می‌برم و طبیعت درونم را به تصویر می‌کشم.

آثار شقایق مشهدی مهدی در آرت یونیتی

بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

23x12 سانتی متر

فروخته شده است
رسوب
فروخته شده است
رسوب

6x6 سانتی متر

فروخته شده است
زن یک گیاه است
فروخته شده است
زن یک گیاه است

24x16.5 سانتی متر

فروخته شده است
لیلی
فروخته شده است
لیلی

9x9 سانتی متر

فروخته شده است
خورجین عشق
فروخته شده است
خورجین عشق

19x18 سانتی متر

فروخته شده است
وقتی که عزت رفت
فروخته شده است
وقتی که عزت رفت

100x100 سانتی متر

فروخته شده است
۵ عصر
فروخته شده است
۵ عصر

22x13 سانتی متر

فروخته شده است
زنان سرزمین من
فروخته شده است
زنان سرزمین من

6x7 سانتی متر

فروخته شده است
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

15x13 سانتی متر

فروخته شده است
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

12x23 سانتی متر

فروخته شده است
مادگی
فروخته شده است
مادگی

8x9 سانتی متر

فروخته شده است
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

12x23 سانتی متر

فروخته شده است