آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | سایه منصور | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

سایه منصورهستم.

نقاش

بیشتر درباره من بدانید

معمولا برای نقاشی به عکس ها و تصاویر برمی گردم که از گذشته های دور یا نزدیک هستند. تصاویر برای من موجوداتی زنده هستند که می توانم مدت طولانی نگاهشان کنم و هر بار شکل دیگری آن ها را ببینم.

آثار سایه منصور در آرت یونیتی

دریاچه ششمدریاچه ششم

15x15.5 سانتی متر

1,700,000 تومان
بدون عنوانبدون عنوان

70x40 سانتی متر

5,000,000 تومان
دامنه هشتمدامنه هشتم

15x15.5 سانتی متر

1,700,000 تومان
رویای کودک رویای کودک

15x21.5 سانتی متر

1,200,000 تومان
بدون عنوانبدون عنوان

30x40 سانتی متر

2,700,000 تومان
بدون عنوانبدون عنوان

50x70 سانتی متر

6,000,000 تومان
بدون عنوانبدون عنوان

100x70 سانتی متر

10,000,000 تومان
دامنه ششم دامنه ششم

15x15.5 سانتی متر

1,700,000 تومان
لحظه اوللحظه اول

15x21.5 سانتی متر

1,200,000 تومان
دشت ابردشت ابر

15x21.5 سانتی متر

1,200,000 تومان
بدون عنوانبدون عنوان

15x15 سانتی متر

1,700,000 تومان
دریاچه شماره هفتدریاچه شماره هفت

15x15.15 سانتی متر

1,700,000 تومان