آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | نویسا صیادیان | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

نویسا صیادیانهستم.

نقاش

کرج - 1378

بیشتر درباره من بدانید

میلان کوندرا جایی در کتاب جاودانگی می‌گوید مرگ و جاودانگی با هم پیوند دارند؛ بنظرم هر کس نیاز به جاودانگی را در خود حس کند، به دنبال هنر می‌رود، زیرا هنر بی پایان است.

نویسا صیادیان

مصاحبه

گفتگو با نویسا صیادیان هنرمند آرت یونیتی