آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | مینا محمدی سرشت | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

مینا محمدی سرشتهستم.

نقاش

تهران - 1356

بیشتر درباره من بدانید

من هنرمند تجسمی تجربه‌گرا و جستجوگر هستم و زندگی‌ام٬مسیر هنری‌ام را می‌سازد.

آثار مینا محمدی سرشت در آرت یونیتی

"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x10 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x10 سانتی متر

3,000,000 تومان
از مجموعه "آدم‌های مقابل من"از مجموعه "آدم‌های مقابل من"

10x15 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

45x65 سانتی متر

10,000,000 تومان
"ادم های مقابل من ""ادم های مقابل من "

9x11 سانتی متر

3,000,000 تومان