آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | ارشاد رفتاری | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

ارشاد رفتاریهستم.

نقاش

تالش - 1365

بیشتر درباره من بدانید

"برای وصف آنچه در من در تکاپوست چهره ای می یابم و این ذره ی بی زمان را در نقابی مدت دار محصور می کنم. نقابی از نقوش سیال پیش کش دلقکی پیر که لطیفه های هفتادرنگ می داند و زندگی را در زوال عقل هم با شوری از جنس دنیای خودش پیش می راند دنیایی که در آن تفاوتی میان حقیقت و دروغ نیست و هرچه هست چون رایحه ای ماندگار در تار و پود جان است."

نقل قول محبوب من

"من به اتفاق اعتقادی ندارم. در تاریخ فقط مواجهه وجود دارد. تصادفی در کار نیست." پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو

نقاش

fav