آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | ارشاد رفتاری | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

ارشاد رفتاریهستم.

نقاش

تالش - 1365

بیشتر درباره من بدانید

"برای وصف آنچه در من در تکاپوست چهره ای می یابم و این ذره ی بی زمان را در نقابی مدت دار محصور می کنم. نقابی از نقوش سیال پیش کش دلقکی پیر که لطیفه های هفتادرنگ می داند و زندگی را در زوال عقل هم با شوری از جنس دنیای خودش پیش می راند دنیایی که در آن تفاوتی میان حقیقت و دروغ نیست و هرچه هست چون رایحه ای ماندگار در تار و پود جان است."

آثار ارشاد رفتاری در آرت یونیتی

سلطنت بی انتهاسلطنت بی انتها

75x110 سانتی متر

9,000,000 تومان
سلطنت بی پایان
فروخته شده است
سلطنت بی پایان

118x83 سانتی متر

فروخته شده است
سلطنت بی انتها
فروخته شده است
سلطنت بی انتها

118x83 سانتی متر

فروخته شده است
بدون عنوان
فروخته شده است
بدون عنوان

110x110 سانتی متر

فروخته شده است

نقل قول محبوب من

"من به اتفاق اعتقادی ندارم. در تاریخ فقط مواجهه وجود دارد. تصادفی در کار نیست." پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو

نقاش

fav