آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | الهام زارعی | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

الهام زارعیهستم.

نقاش

تهران - 1361

بیشتر درباره من بدانید

دغدغه من در خلق آثار،کنش انسان معاصر در بطن جامعه و ارتباط وی با درون خویش و دیگران بوده است. همچنین توجه به این واقعیت که علیرغم گسترش بی وقفه ابزار ارتباط جمعی، انسان همواره در معرض تهدید عوامل اضطراب زا و دلهره آور فرا گرفته و برای ایجاد حفظ امنیت از دست رفته خود به تنهایی پناه میبرد. یا آنگونه که شاملو خلاصه می کند: کوه ها با همند و تنهایند همچو ما با همانِ تنهایان

آثار الهام زارعی در آرت یونیتی

گمشدهگمشده

49x69 سانتی متر

10,000,000 تومان
وسوسهوسوسه

49x69 سانتی متر

10,000,000 تومان
با همان و تنهایانبا همان و تنهایان

49x69 سانتی متر

10,000,000 تومان
واگن متروواگن مترو

49x69 سانتی متر

10,000,000 تومان
جدال درونیجدال درونی

49x69 سانتی متر

10,000,000 تومان