آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | آذین رستمی | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

آذین رستمیهستم.

نقاش

تهران - 1365

بیشتر درباره من بدانید

مي كوشم، شمايلى شخصى و تا اندازه اى انتزاعى بسازم.با انتخاب كادر و قاب بندى نامتعارف و كوچك اندازه، شناور كردن اجزاء و پيكره ها در اتمسفرى انتزاعى،تصويرى ارائه دهم كه در آن طبيعت و انسان به هم آميخته اند.

آثار آذین رستمی در آرت یونیتی

ديگری
فروخته شده است
ديگری

70x100 سانتی متر

فروخته شده است
خیره
فروخته شده است
خیره

25x30 سانتی متر

فروخته شده است
مرا لمس كن
فروخته شده است
مرا لمس كن

20x30 سانتی متر

فروخته شده است
مرا دنبال کن
فروخته شده است
مرا دنبال کن

20x30 سانتی متر

فروخته شده است
انقراض
فروخته شده است
انقراض

14x20 سانتی متر

فروخته شده است
مقاومت
فروخته شده است
مقاومت

14x20 سانتی متر

فروخته شده است
لايه های پنهان
فروخته شده است
لايه های پنهان

14x20 سانتی متر

فروخته شده است

نقل قول محبوب من

"من هرگز روياها يا كابوس ها را نقاشي نميكنم! من واقعيت خود را نقاشی ميكنم.

فريدا كالو

نقاشی

fav