آرت‌‌یونیتی | فروشگاه آنلاین خرید آثار هنری و تابلوی نقاشیهنرمندان آرت یونیتی | شوکا کریمی | نقاشی | عکاسی | مجسمه | چاپ دستی
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است!

artist-img

شوکا کریمیهستم.

نقاش

اصفهان - 1368

بیشتر درباره من بدانید

برای من چیز دیگری جزخیال در کار نیست.مشاهده هر چیز مبتنی است بر غرق شدن درتخیلی که برای آگاه شدن از آن باید چیزها را از مرکزخودشان رو به سوی بیرون مشاهده کرد

نقل قول محبوب من

اگر دیرزمانی در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم خواهد دوخت.

نیچه

فیلسوف، شاعر

fav