bg
پرویز ابیضی

پرویز ابیضی

" می‌خواهم زندگی کنم و هنر را چالش زندگی خود می‌دانم ."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

طبیعت بیجان با شیشه

" طبیعت بیجان برای نقاش، سکوت محض هست از لحظه چیده شدن تا تمام شدن و روی دیوار رفتن. "..

اندازه:
30*36

1,050,000تومان

طبیعت بیجان با شیشه اب

" طبیعت بیجان برای نقاش، سکوت محض هست از لحظه چیده شدن تا تمام شدن و روی دیوار رفتن."..

اندازه:
38.5*50

2,710,000تومان

طبیعت بیجان با شیشه قرمز

" طبیعت بیجان برای نقاش، سکوت محض هست از لحظه چیده شدن تا تمام شدن و روی دیوار رفتن. "..

اندازه:
70*70

3,100,000تومان

طبیعت بیجان با چوب

" طبیعت بیجان برای نقاش، سکوت محض هست از لحظه چیده شدن تا تمام شدن و روی دیوار رفتن. "..

اندازه:
29.5*28

1,050,000تومان