بدون عنوان untitled

گزینه های در دسترس

  • 1,000,000تومان

ویژگی ها

compare
سال خلق
1399- 2021
compare
اندازه
40*50
compare
قاب
دارد
compare
نسخه
تک نسخه
compare
امضا
دارد
compare
تکنیک
oil colour on canvas- رنگ روغن روی بوم

درباره اثر

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با جهان داریم. این درگیری زمانی است که ضرورتا امکان برقراری دیالوگ را بین خود و "دیگری" داشته باشیم. "دیگری" در جهان نه به معنی دوزخ من (تعبیر سارتر) بلکه آن کسی است که مکمل آگاهی و داوری من است. دیگری همان کسی است که پیش از من از جای اکنونم عبور کرده؛ دیگری کنشی است که در پی آن دیگر احساس تنهایی نمی کنم.

برچسب ها: رنگ روغن