Fragile Dream - رویای از هم گسیخته

گزینه های در دسترس

  • 850,000تومان

ویژگی ها

compare
سال خلق
1399- 2021
compare
اندازه
بدون قاب: ۱۴*۲۰ با قاب: ۳۱*۲۶
compare
قاب
دارد
compare
نسخه
تک نسخه
compare
امضا
دارد
compare
تکنیک
oil colour on cardboard- رنگ روغن روی مقوا

درباره اثر

ما همواره در جهان، در حال ترجمه ی بخشی از خود هستیم؛ بدین معنی که یک درگیری در موقعیت اکنون خود با جهان داریم. این درگیری زمانی است که ضرورتا امکان برقراری دیالوگ را بین خود و "دیگری" داشته باشیم. "دیگری" در جهان نه به معنی دوزخ من (تعبیر سارتر) بلکه آن کسی است که مکمل آگاهی و داوری من است. دیگری همان کسی است که پیش از من از جای اکنونم عبور کرده؛ دیگری کنشی است که در پی آن دیگر احساس تنهایی نمی کنم.

برچسب ها: رنگ روغن