درباره ما

درباره  آرت‌یونیتی

استارت آپ «آرت‌یونیتی» را با هدف گسترش دایره مخاطبین هنر و همچنین ایجاد بستری برای کسب کارِ هنرمندان نسل نو با رویکرد تشکیل «بازار آنلاین مستقل هنر» راه‌اندازی کردیم. «آرت‌یونیتی» مجالی مغتنم برای آشنایی با بخشی از جریان معاصر هنر است. از این رو در نظر داریم دایره روابط خود را وسیع‌تر از گروه و یا طبقه‌ای خاص ترسیم کنیم تا بتوانیم جایگاه و سهم هنر را در زندگی عموم مردم ارتقا بخشیم. در «آرت‌‌یونیتی» تلاش می‌کنیم تا با فراهم آوردن کیفیتی متنوع از آثار، قیمت، محتوی و خدمات بازارِ هنر جمعیت خریداران اثر هنری را افزایش دهیم تا بخشی از جریان توسعه‌ی اجتماعی پویاتر از پیش مسیر بلوغ خود را طی کند.


هنرمندان  آرت‌یونیتی
یکی از اساسی ترین کلید واژه های «آرت‌یونیتی» اتحاد است. رویکردی برای همراهی با گروه‌های مختلف و به تبع آن هم‌افزایی دانش، توانمندسازی ذهن، آمادگی اجرایی، توسعه دست جمعی و نهایتاً بهره‌مندی عمومی از دستاوردهای آن.  نخستین اتحاد «آرت‌یونیتی» با هنرمندانی است که با این حرکت همراه می‌شوند و به عنوان بخشی از «ما» در شکل بخشیدن به آنچه «آرت‌یونیتی» است مشارکت می کنند تا «ما» معنایی غنی‌تر و شمایلی آشکارتر به خود گیرد. اگر شما هم مایلید با «ما» باشید مسیر را از طریق این لینک آغاز کنید.