bg
پریا فرخی

پریا فرخی

" این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
29.5 * 21

2,000,000تومان

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
26 * 38

3,000,000تومان

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
38 * 25.5

3,000,000تومان

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
25 * 18

2,000,000تومان

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
23 *31

2,000,000تومان

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
30*21

فروخته شده است

از مجموعه "همین و همان - " From the collection of "The same and the same"

انگار که هرچه هست در عالم نیستپندار که هرچه نیست در عالم هست* این اثر قاب ندارد. در صورت تمایل ..

اندازه:
29*19

2,000,000تومان

مارس

" به کوهستان های مریخ چشم دوخته‌ام، تو از دریچه‌ی بهار پیدایی و نامت را روی اکتشاف تازه‌ام می‌گ..

اندازه:
24*14

فروخته شده است

مزرع سبز

" در مرز مسطح باور انسان از زمین، جایی که سرگردانی را از سر می‌گذرانی؛ نوای این شعر باستانی به ..

اندازه:
16*22

فروخته شده است

هبوط - از مجموعه ی دایره های مقدس

" راه هایی که به آسمان منتهی می‌شوند و اشاره هایی که مرز کرانه ها را نشان می‌دهند."..

اندازه:
22*14

فروخته شده است