bg
پرستو کرمانی

پرستو کرمانی

" من نقاش عکسهای قدیمی هستم."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

بدون عنوان

مجموعه پیش رو ترکیبی است از عکسهای قدیمی و‌ منظره. عکس عروس دامادهایی که بی تفاوت به ما خیره شده اند..

اندازه:
60*60

2,050,000تومان

بدون عنوان

" به دلیل علاقه ای که به عکسهای قدیمی زنان دارم، آثار من مجموعه ای از تصاویر آنان هستند. در این..

اندازه:
33*33

705,000تومان

بدون عنوان

مجموعه پیش رو ترکیبی است از عکسهای قدیمی و‌ منظره. عکس عروس دامادهایی که بی تفاوت به ما خیره شده اند..

اندازه:
19.5*19.5

895,000تومان

بدون عنوان

" به دلیل علاقه ای که به عکسهای قدیمی زنان دارم، آثار من مجموعه ای از تصاویر آنان هستند. در این..

اندازه:
33*33

705,000تومان

بدون عنوان

" بی مکانی و سکوت دست مایه اصلی نقاشی های من هستند. تجربه سکوت در تصویر، در جایی که آشنا هست و ..

اندازه:
120*80

1,850,000تومان

بدون عنوان

" بی مکانی و سکوت دست مایه اصلی نقاشی های من هستند. تجربه سکوت در تصویر، در جایی که آشنا هست و ..

اندازه:
120*80

فروخته شده است

بدون عنوان

" بی مکانی و سکوت دست مایه اصلی نقاشی های من هستند. تجربه سکوت در تصویر، در جایی که آشنا هست و ..

اندازه:
19.5*19.5

895,000تومان

بدون عنوان

" بی مکانی و سکوت دست مایه اصلی نقاشی های من هستند. تجربه سکوت در تصویر، در جایی که آشنا هست و ..

اندازه:
100*70

1,840,000تومان

بدون عنوان

مجموعه پیش رو ترکیبی است از عکسهای قدیمی و‌ منظره. عکس عروس دامادهایی که بی تفاوت به ما خیره شده اند..

اندازه:
19.5*19.5

895,000تومان

بدون عنوان

" به دلیل علاقه ای که به عکسهای قدیمی زنان دارم، آثار من مجموعه ای از تصاویر آنان هستند. در این..

اندازه:
33*33

705,000تومان

بدون عنوان

مجموعه پیش رو ترکیبی است از عکسهای قدیمی و‌ منظره. عکس عروس دامادهایی که بی تفاوت به ما خیره شده اند..

اندازه:
19.5*19.5

895,000تومان