bg
میلاد امت علی

میلاد امت علی

"علاقه به خلق کردن از کودکی باهام بوده و از سال 85 نقاشی رو بطور جدی شروع کردم."

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

بدون عنوان

"این مجموعه راجع به در گیری انسان مدرن با خود و جامعه پیرامونش شکل گرفت."..

اندازه:
31*15

425,000تومان

بدون عنوان

""این مجموعه راجع به در گیری انسان مدرن با خود و جامعه پیرامونش شکل گرفت."..

اندازه:
28*25

425,000تومان

بدون عنوان

""این مجموعه راجع به در گیری انسان مدرن با خود و جامعه پیرامونش شکل گرفت."..

اندازه:
27*24

425,000تومان

بدون عنوان

""این مجموعه راجع به در گیری انسان مدرن با خود و جامعه پیرامونش شکل گرفت."..

اندازه:
26*23

425,000تومان

بدون عنوان

"این اثر از مجموعه ای است که موضوع اصلی آن فقدان و تاثیر زمان بر روابط و ادماست"..

اندازه:
29*23

فروخته شده است