bg
گلار منوچهری

گلار منوچهری

"هنر به نوعی خلقتی بشری است و زیبایی شناسی هنرمند از ضعف بشر در درک صحیح زیبایی نشأت می‌گیرد"

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

بدون عنوان

"اگر زندگان آزادانه با غیر از نوع خویش جفت گیری کنند موجودات غریبی زاده می‌شوند. با ترس‌ها، خنده‌ها،..

اندازه:
31*34

1,375,000تومان

بدون عنوان

"اگر زندگان آزادانه با غیر از نوع خویش جفت گیری کنند موجودات غریبی زاده می‌شوند. با ترس‌ها، خنده‌ها،..

اندازه:
24*30

960,000تومان

بدون عنوان

"اگر زندگان آزادانه با غیر از نوع خویش جفت گیری کنند موجودات غریبی زاده می‌شوند. با ترس‌ها، خنده‌ها،..

اندازه:
32*42

1,375,000تومان

بدون عنوان

"این موجود بر اساس این ایده شکل گرفته است که اگر حیوانات مختلف میتوانستند با جفتی به غیر از نوع خویش..

اندازه:
39*42

1,375,000تومان

بدون عنوان

اگر زندگان آزادانه با غیر از نوع خویش جفت گیری کنند موجودات غریبی زاده می‌شوند. با ترس‌ها، خنده‌ها، ..

اندازه:
20*25

فروخته شده است