bg
عطیه قلندری

عطیه قلندری

برای خواسته‌هام تا جایی که بتونم تلاش می‌کنم.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

سفید

این اثر از اولین آثار این مجموعه کار بود و باعث شد این مجموعه شکل بگیرد.در مورد مجموعه‌ی الف: الف نق..

اندازه:
بدون قاب: 24 *24 - با قاب: 37.5 * 37.5

فروخته شده است

آبی

این اثر از اولین آثار این مجموعه کار بود و باعث شد این مجموعه شکل بگیرد.در مورد مجموعه‌ی الف: الف نق..

اندازه:
بدون قاب: 24 *24 - با قاب: 37.5 * 37.5

فروخته شده است

خاکستری

این اثر از اولین آثار این مجموعه کار بود و باعث شد این مجموعه شکل بگیرد.در مورد مجموعه‌ی الف: الف نق..

اندازه:
بدون قاب: 24 *24 - با قاب: 37.5 * 37.5

فروخته شده است

دماوند

این اثر را در مقابل قله‌ی باشکوه دماوند نقاشی کردم.هوا سرد بود و رنگ ها بی‌نهایت زنده بودند و فرم‌ها..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان

رانش

جاری بود و از روی فرم‌ها یکی پس از دیگری می‌لغزید و عبور می‌کرد. نور جاری بود، آب در حرکت و سایه ها ..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان

زیگورات

روی تخته سنگی بزرگ دراز کشیده بودم و چشم‌هایم را بسته بودم. باد به صورتم می‌خورد و حس می‌کردم روی جر..

اندازه:
70 * 50

4,050,000تومان

ستیغ

این اثر برای من جزئی از کل نامحدود و بی‌نهایت است و در آن به مکاشفه‌ی فرم‌های جدیدتر پرداختم.در مورد..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان

فروغ

به هنگام نقاشی این اثر مجذوب حرکات سریع نور بودم و شیطنت فرم‌ها در زیر آفتاب ملایم بهاری وقتی همانند..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان

قاف

طبیعت روان است و در حرکت؛ کلیتی ‌است که از بی‌نهایت بودن اجزاء شکل گرفته که مدام در حال تغییر و دگرگ..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان

پیدایش

هنگام خلق این اثر به آغاز جهان و نحوه‌ی شکل‌گیری آن می‌اندیشیدم.در مورد مجموعه‌ی الف: الف نقطه‌ای اس..

اندازه:
بدون قاب: 18 *24 - با قاب: 20.5 * 26.5

840,000تومان