بدون عنوان

گزینه های در دسترس

  • 950,000تومان

ویژگی ها

compare
سال خلق
1399
compare
اندازه
بدون قاب: 21*18 - با قاب: 34*31
compare
قاب
دارد
compare
نسخه
تک نسخه
compare
امضا
دارد
compare
تکنیک
مونوتایپ

درباره اثر

برای من چگونگی اتحاد یا سازگاری انسان با محیط پیرامونش و بالعکس همیشه دغدغه ای ضمنی بوده است و به زعم من هنر- و در راس آن نقاشی- بیشترین کنجکاوی را در مورد این سازگاری بر می انگیزد؛ چرا که یک تابلوی نقاشی در عین حال که از سویی دریچه ای از یک عالم زیسته را می نمایاند، در دیگر سو فضایی را بصورت مادی اشغال می کند؛ فضایی که آگاه یا ناخودآگاه در پی آن هستیم که یک نقاشی را با آن سازگار یا دست کم متناسب کنیم و برای من این سازگاری یعنی ارتباط اثر هنری با محیط در قالب یک نظم مشخص.

برچسب ها: چاپ