bg
امیرحسین مولایی زاده

امیرحسین مولایی زاده

" اگر من یک لکه در صفحه تصویر باشم و باقی همه فضای منفی باشد؛ طبق تمام رویکردهای فرم و فضا، صفحه تصویر متاثر از من و تاثیر گذار بر من است. "

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آثار هنرمند

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

فروخته شده است

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

فروخته شده است

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

فروخته شده است

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

فروخته شده است

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

2,050,000تومان

بدون عنوان از مجموعه «تالار مشاهیر(اتودهایی برای مجسمه یادبود)»

" گلدان به تنهایی، بستر است. پایه و تکیه گاه است و الگوهای معماری و دیزاین را میتوان در شکلهای ..

اندازه:
100*70

فروخته شده است