پرِس-پکتیو 11 مهر 99

نویسنده admin 1399/07/11 0 نظر

 

از هنرمندان آرتیونیتی چه خبر؟

بخش جدیدی که با هدف دنبال کردن دامنه فعالیتهای هنرمندان همراه با آرت‌یونیتی راه‌اندازی شده است. فعالیتهایی اعم از نمایشگاههای انفرادی یا گروهی در فضاهای هنری داخلی و خارج از کشور تا به این ترتیب در مسیر ترقی و دستیابی به رویاها با هنرمندان محبوب خود همراه شده باشیم.

این هفته تعدادی از نمایشگاه های هنرمندان در تهران را معرفی خواهیم کرد.

 

 

 

 

نمایشگاه انفرادی سیب‌زمینی

با آثاری از ترمه علوی

در گالری همرس

11مهر تا 2 آبان 99

 

 

 

 

 

نمایشگاه گروهی اپیزود ۰۶

با آثاری از

آرزو شهدادی

مهسا نوری

حسین محمدی

در گالری محسن

4 مهر تا 16 مهر 99

 

 

 

 

نمایشگاه گروهی رب‌ال‌نوع

با آثاری از پریا فرخی

در گالری شیدایی

4 مهر تا 22 مهر