همکاری با ما

لطفا برای ارسال فایل آثار به نکات زیر توجه کنید:
  • حداقل سه اثر را جهت بررسی ارسال کنید.
  • آثاری که نزد خود شماست و قابلیت فروش در وبسایت آرت‌یونیتی را دارد مشخص کنید.
  • حتما سایز آثار و تکنیک اجرای آنها را ذکر کنید. 
  • فایل آثار را بصورت یک پوشه‌ی zip یا یک فایل pdf که شامل تصویر آثار است آپلود کنید. رزومه خود را در همان فایل pdf یا پوشه‌ی zip بگنجانید. 
  • دقت داشته باشید که حجم فایل ارسالی بیش از ۵ مگابایت نباشد.
 عدم رعایت هریک از موارد امکان بررسی پرونده‌ی شما را دچار اخلال خواهد کرد. خواهشمندیم جهت بهبود روند بررسی به همه‌ی موارد توجه کامل داشته باشید.

فرم همکاری

* نام و نام خانوادگی

* ایمیل

* شهر محل سکونت

* وب سایت یا صفحه اینستاگرام تا با هم بیشتر اشنا شویم

* شماره تلفن

چه ساعاتی در روز برای تماس با شما مناسب تر است؟

* در کدامیک از دسته بندی ها علاقه مند به همکاری با ما هستید؟ (امکان انتخاب بیش از یک گزینه)

در صورت تمایل فایل آثارتان را برای ما بارگذاری کنید

آپلود   .gif, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .pdf

بررسی امنیتی

ارسال
در حال ارسال
با موفیت ذخیره شد