شرایط بازگشت و عودت وجه

نظر خریدار تغییر کند
خریدار اثر می‌تواند با حفظ شرایط اولیه و همراه داشتن تمام اسناد همراه اثر شامل شناسنامه، سند انتقال و کارت داستان، پس از ۷ روز اثر را بازگرداند. هزینه ی حمل هر دو طرف بر عهده‌ی خریدار است. مبلغ پس از سه روز کاری به همان حسابی که خرید از آن انجام شده بازگردانده می شود.


خریدار درخواست اثر جایگزین داشته باشد

 خریدار می تواند با حفظ شرایط اولیه و همراه داشتن تمام اسناد همراه اثر شامل شناسنامه، سند انتقال و کارت داستان، اثر خریداری شده را با اثری با قیمت بیشتر تعویض کند.


اثر آسیب دیده باشد
 خریدار موظف است اثر خریداری شده را هنگام تحویل بررسی کرده و در صورت وجود موردی به عنوان آسیب اثر، آرت‌یونیتی را مطلع کند و اثر را بازگرداند. بدیهی است که موارد پس از تایید تحویل شامل این شرط نخواهد شد.


شناسنامه با اثر مغایرت داشته باش
خریدار موظف است هنگام تحویل اثر خریداری شده را با شناسنامه ی اثر مطابقت دهد و در صورت وجود مغایرتی مجموعه آرت‌یونیتی را از این موضوع مطلع کند تا یا شناسنامه اصلاح یا اثرعودت داده شود.

اصالت  اثر مخدوش باشد
آرت‌یونیتی به پشتوانه ادعای هنرمندان اصالت اثر به معنای تقلبی نبودن آنها را ضمانت می‌کند و در صورت اثبات غیر از این آرت‌یونیتی موظف به بازپس‌گرفتن اثر و عودت مبلغ پرداختی به خریدار است. مبلغ مربوط به عودت پس از سه روز کاری به همان حسابی که خرید از آن انجام شده بازگردانده می شود.

پرداخت ناموفق باعث کسر مبلغ از حساب شده باشد
اگر به هر دلیلی موفق به دریافت تاییدیه از سمت درگاه پرداخت نشدید و وجه از حساب شما کسر شد. مبلغ حداکثر تا  ۷۲ ساعت پس از واریز به حساب شما عودت داده می‌شود. در غیر این صورت با ما در تماس باشید.